Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 04 май 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 04 май 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 153.57 KB 10/04/2017, 10:33

Заповед за изваждане на обекти 179.32 KB 03/05/2017, 10:17

 

                                  с. Малка Верея                                                                   с. Ново село

с. Малка Верея  с. Малка Верея  с. Ново село  с. Ново село

 

                                      с. Пряпорец                                             с. Остра могила

  с. Пряпорец  с. Пряпорец  с. Остра могила

 

 

Горещ телефон
за сигнали