Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 06 април 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 06 април 2017 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 159.23 KB 06/03/2017, 12:02

 

с. Ново село                          с. Памукчии                          с. Преславен                       с. Пшеничево                    с. Хан Аспарухово

с. Ново село  с. Памукчии  с. Преславен  с. Пшеничево  с. Хан Аспарухово

 

                                                                                                         с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец  с. Сладък кладенец  с. Сладък кладенец  с. Сладък кладенец  с. Сладък кладенец

 

Горещ телефон
за сигнали