Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 06 юли 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 06 юли 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 153.15 KB 08/06/2017, 16:33

 

Заповед за изваждане на обект 178.89 KB 14/06/2017, 15:29

 

              с. Борово                       с. Братя Кунчеви                  с. Калояновец                       с. Кирилово

с. Борово  с. Братя Кунчеви  с. Калояновец  с. Кирилово

 

                                     с. Кирилово                                                   с. Лозен                                с. Оряховица

с. Кирилово  с. Кирилово  с. Лозен  с. Оряховица

 

                                                            с. Остра могила                                                                    с. Пряпорец

с. Остра могила  с. Остра могила  с. Остра могила  с. Пряпорец

 

                                      с. Пряпорец                                               с. Пъстрово                           с. Самуилово

с. Пряпорец  с. Пряпорец  с. Пъстрово  с. Самуилово

 

   с. Сладък кладенец                  с. Стрелец                       с. Християново                      с. Хрищени

с. Сладък кладенец  с. Стрелец  с. Християново  с. Хрищени

Горещ телефон
за сигнали