Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 08 юни 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 08 юни 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 138.84 KB 15/05/2017, 11:01

 

Заповед за изваждане на обекти 200.66 KB 15/05/2017, 12:06

 

          с. Борилово                        с. Горно Ботево                     с. Елхово                                  с. Загоре                       с. Остра могила

с. Борилово   с. Горно Ботево  с. Елхово  с. Загоре  с. Остра могила

 

      с. Остра могила                    с. Пряпорец                                                                              с. Хрищени

с. Остра могила  с. Пряпорец  с. Хрищени  с. Хрищени  с. Хрищени

Горещ телефон
за сигнали