Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 11 май 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 11 май 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 195.33 KB 10/04/2017, 10:52

 

                                       с. Братя Кунчеви                                                            с. Горно Ботево

с. Братя Кунчеви  с. Братя Кунечви  с. Горно Ботево  с. Горно Ботево

 

                                         с. Дълбоки                                    с. Остра могила

с. Дълбоки  с. Дълбоки  с. Остра могила

Горещ телефон
за сигнали