Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 22 юни 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 22 юни 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 505.14 KB 19/05/2017, 14:03

с. Арнаутито

arnautito

 

с.  Бенковски

benkovski

 с. Богомилово

bogomilovo 1   bogomilovo 2

с. Братя Кунчеви

bratq kunchevi 1   bratq kunchevi 2

с. Козаревец

kozarevec

 с. Колена

kolena 1   kolena 2   kolena 3

с. Маджерито

madjerito

 с. Плоска могила

ploska mogila

 

с. Самуилово

samuilovo

 с. Хрищени

hrishteni 1   hrishteni 2   hrishteni 3

 

 

Горещ телефон
за сигнали