Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 29 юни 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем, за срок от 5 години, за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 29 юни 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 158.97 KB 30/05/2017, 09:17

 

Заповед за изваждане на обект 180.23 KB 14/06/2017, 15:28

 

             с. Бъдеще                      с. Горно Ботево                       с. Дълбоки                        с. Замейово

с. Бъдеще  с. Горно Ботево  с. Дълбоки  с. Змейово 

 

           с. Змейово                              с. Казанка                             с. Кирилово                          с. Колена

с. Змейово  с. Казанка  с. Кирилово  с. Колена

 

                                        с. Лозен                                                    с. Михайлово                       с. Ракитница

с. Лозен  с. Лозен  с. Михайлово  с. Ракитница

 

         с. Ракитница                        с. Памукчии                      с. Хан Аспарухово                с. Християново                  с. Яворово

с. Ракитница  с. Памукчии  с. Хан Аспарухово  с. Християново  с. Яворово

Горещ телефон
за сигнали