Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 07 септември 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 07 септември 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 153.05 KB 03/08/2017, 09:54

Заповед за изваждане на обект 179.45 KB 25/08/2017, 14:01

 

            с. Арнаутито                           с. Борово                       с. Братя Кунчеви               с. Воденичарово

arnautito  borovo  bratya kuncheva  vodenicharovo

 

       с. Горно Ботево                                              с. Дълбоки                                                с. Калояновец

gorno botevo  dulboki 1  dulboki 2  kaloyanovec

 

      с. Козаревец                             с. Колена                             с. Ловец                                 с. Маджерито

kozarevec  kolena  lovec  madzherito

 

                                     с. Михайлово                                          с. Оряховица                         с. Ракитница

mihaylovo 1  mihaylovo 2  oryahovica  rakitnica

 

          с. Самуилово                 с. Хан Аспарухово                    с. Хрищени                        с. Яворово

samuilovo  han asparuhovo  hrishteni  yavorovo

 

Горещ телефон
за сигнали