Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 14 декември 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 14 декември 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 136.26 KB 09/11/2017, 12:05

 

       с. Горно Ботево                          с. Елхово                             с. Лозен                          с. Остра могила                    с. Пряпорец

14.12 g. botevo  14.12 Elhovo  14.12 lozen  14.12 ostra mogila  14.12 pryaporec

 

          с. Подслон                         с. Пшеничево                          с. Ракитница                с. Сладък кладенец              с. Християново

14.12 podslon  14.12 pshenichevo  14.12 rakitnica  14.12 sladak kladenec  14.12 hristiyanovo

Горещ телефон
за сигнали