Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 23 май 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 23 май 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  23/04/2018 , 11:35

с. Бенковски

с. Бенковски

с. Богомилово

с. Борилово

с. Борилово

с. Люляк

с. Петрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Християново

с. Хрищени

Горещ телефон
за сигнали