Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 24 април 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 24 април 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 23/03/2018, 10:24

 

 

с. Калояновец

с. Колена

с. Михайлово

с. Михайлово

с. Оряховица

с. Оряховица

с. Хрищени

с. Хрищени

с. Хрищени

с. Хрищени

с. Хрищени

Горещ телефон
за сигнали