Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 24 юли 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 24 юли 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  18/06/2018 , 15:30

Обява за добавяне на нови имоти в търга 06/07/2018, 17:17

 

с. Казанка

с. Казанка

с. Казанка

с. Колена

с. Колена

с. Люляк

с. Остра могила

с. Оряховица

с. Оряховица

с. Памукчии

с. Арнаутито

с. Елхово

с. Памукчии

с. Памукчии

Горещ телефон
за сигнали