Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 26 март 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 26 март 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  25/02/2019 , 11:00

с. Арнаутито

с. Богомилово

с. Борилово

с. Братя Кунчеви

с. Горно Ботево

с. Горно Ботево

с. Дълбоки

с. Еленино

с. Загоре

с. Загоре

с. Калояновец

с. Калояновец

с. Памукчии

с. Ракитница

с. Руманя

с. Самуилово

с. Сладък кладенец

с. Хан Аспарухово

Горещ телефон
за сигнали