Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 26 юни 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 26 юни 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  21/05/2018, 14:00

с.Братя Кунчеви

с.Горно Ботево

с.Дълбоки

с.Змейово

с.Змейово

с.Калояновец

с.Калитиново

с.Козаревец

с.Михайлово

с.Памукчии

с.Плоска могила

село Ракитница

с.Хан Аспарухово

Горещ телефон
за сигнали