Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 27 март 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

 

 

 

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 27 март 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 148.09 KB 23/02/2018, 14:47

 

        с. Горно Ботево                       с. Змейово                           с. Памукчии

27.03 GBotevo  27.03 Zmeyovo  27.03 Pamukchii

 

                                                         с. Хан Аспарухово

27.03 HAsparuhovo 1  27.03 HAsparuhovo 2  27.03 HAsparuhovo 3  

 

        с. Християново                      с. Хрищени                          с. Яворово

27.03 Hristiyanovo  27.03 Hrishteni  27.03 Yavorovo

 

 

Горещ телефон
за сигнали