Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 30 октомври 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 30 октомври 2018 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 11/09/2018, 11:42

 

с.Арнаутито

с.Братя Кунчеви

с.Горно Ботево

с.Кирилово

с.Люляк

с.Могила

с.Оряховица

с.Оряховица

с.Памукчии

с.Памукчии

с.Хрищени

с.Хрищени

с.Хрищени

с.Хрищени

с.Хрищени

с.Хрищени

с.Хрищени

с.Хрищени

с.Сладък кладенец

с.Яворово

Горещ телефон
за сигнали