Търг за отдаване под наем на общински поземлени имоти за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури и срок от 8 години за отглеждане на многогодишни полски култури на 26 януари 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури, и срок от 8 години за отглеждане на многогодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 26 януари 2017 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 150.87 KB 05/01/2017, 17:24

Скици с. Калояновец 1.95 MB 05/01/2017, 17:25

Скици с. Плоска могила 240.72 KB 05/01/2017, 17:25

Скици с. Ракитница 1.5 MB 05/01/2017, 17:25

Скици с. Самуилово 315.7 KB 05/01/2017, 17:25

Скици с. Пъстрово 2.92 MB 05/01/2017, 17:25

с. Калояновец

targ kaloqnovec

 

с. Плоска могила

ploska mogila

 

с. Ракитница

rakitnica 1   с. Ракитница

 

с. Самуилово

с. Самуилово

 

с. Пъстрово

с. Пъстрово 1   с. Пъстрово 2

Горещ телефон
за сигнали