Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на 14 септември 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд.

Търгът ще се проведе на 14.09.2016 г. от 09:30 часа, в Зала № 1, ет. 2, в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 268.18 KB 15/08/2016, 10:45

 

Скици с. Арнаутито 1.38 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Богомилово 2.29 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Бъдеще 1.42 MB 15/08/2016, 10:47

Скици с. Воденичарово 1.28 MB 15/08/2016, 14:59

Скици с. Горно Ботево 989.85 KB 15/08/2016, 10:47

Скици с. Еленино 1011.87 KB 15/08/2016, 10:47

Скици с. Елхово 2.47 MB 15/08/2016, 10:49

Скици с. Змейово 1.41 MB 15/08/2016, 10:47

Скици с. Казанка 1.07 MB 15/08/2016, 10:47

Скици с. Калояновец 3.53 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Кирилово 2.93 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Козаревец 1.2 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Лозен 928.69 KB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Лясково 2.3 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Малка Верея 2.86 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Михайлово 2.61 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Оряховица 1.61 MB 15/08/2016, 10:57

Скица с. Остра могила 242.22 KB 15/08/2016, 10:59

Скица с. Памукчии 189.41 KB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Петрово 1.1 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Преславен 453.81 KB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Пъстрово 1.84 MB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Ракитница 1.7 MB 15/08/2016, 10:47

Скици с. Самуилово 932.25 KB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Сладък кладенец 661.12 KB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Стрелец 744.32 KB 15/08/2016, 10:59

Скици с. Хан Аспарухово 168.84 KB 15/08/2016, 10:47

Скици с. Християново 454.02 KB 15/08/2016, 10:59

 

с. Арнаутито                                                                            с. Богомилово                        с. Бъдеще

14.09.2016 Arnautito  14.09.2016 Arnautito2  14.09.2016 Bogomilovo  14.09.2016 Badeshte

 

с. Воденичарово                                                                      с. Горно Ботево              с. Еленино

14.09.2016 Vodenicharovo  14.09.2016 Vodenicharovo2  14.09.2016 GBotevo  14.09.2016 Elenino

 

с. Елхово                                          с. Змейово                                                с. Казанка

14.09.2016 Elhovo  14.09.2016 Zmeyovo  14.09.2016 Kazanka  14.09.2016 Kazanka2 

 

                                                        с. Калояновец                                                         с. Кирилово

14.09.2016 Kaloyanovec2  14.09.2016 Kaloyanovec3  14.09.2016 Kaloyanovec4  14.09.2016 Kirilovo

 

с. Кирилово                                                                             с. Козаревец                        с. Лозен

14.09.2016 Kirilovo2  14.09.2016 Kirilovo4  14.09.2016 Kozarevec  14.09.2016 Lozen

 

с. Лясково                                                                                          с. Малка Верея

14.09.2016 Lyaskovo  14.09.2016 Lyaskovo2  14.09.2016 MVereya  14.09.2016 MVereya2

 

с. Михайлово                                                                           с. Оряховица                  с. Остра могила

14.09.2016 Mihaylovo  14.09.2016 Mihaylovo2  14.09.2016 Oryahovica  14.09.2016 OMogila

 

с. Памукчии                               с. Петрово                     с. Преславен                                с. Пъстрово

14.09.2016 Pamukchii  14.09.2016 Petrovo  14.09.2016 Preslaven  14.09.2016 Pastrovo

 

с. Пъстрово                                                     с. Ракитница                                            с. Самуилово

14.09.2016 Pastrovo2  14.09.2016 Rakitnica  14.09.2016 Rakitnica 2  14.09.2016 Samuilovo

 

с. Сладък кладенец                       с. Стрелец                  с. Хан Аспарухово           с. Християново

14.09.2016 SKladenec  14.09.2016 Strelec  14.09.2016 HAsparuhovo  14.09.2016 Hristiyanovo

Горещ телефон
за сигнали