Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на 27 юли 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд. Търгът ще се проведе на 27 юли 2017 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 707.99 KB 23/06/2017, 09:54

Заповед за изваждане на обекти 484.68 KB 25/07/2017, 09:47

Горещ телефон
за сигнали