Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд на 28 юли 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд. Търгът ще се проведе на 28 юли 2016 г. от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 145.78 KB 12/07/2016, 15:52

Скици с. Арнаутито 1018.34 KB 12/07/2016, 15:52

Скица с. Воденичарово 286.9 KB 12/07/2016, 15:52

Скици с. Горно Ботево 989.85 KB 12/07/2016, 15:52

Скици с. Еленино 1011.87 KB 12/07/2016, 15:52

Скици с. Богомилово 1.94 MB 12/07/2016, 15:52

Скици с. Ракитница 1.99 MB 12/07/2016, 15:52

Скици с. Хан Аспарухово 884.86 KB 12/07/2016, 15:52

Скици с. Оряховица 1.61 MB 12/07/2016, 15:52

 

с. Арнаутито                        с. Воденичарово                с. Горно Ботево

28.07 Arnautito  28.07 Vodenicharovo  28.07 GBotevo

 

с. Еленино                                                            с. Богомилово

28.07 Elenino  28.07 Bogomilovo  28.07 Bogomilovo 2  

 

                                   с. Ракитница                                       с. Хан Аспарухово           с. Оряховица

28.07 Rakitnica  28.07 Rakitnica 2  28.07 Han Asparuhovo  28.07 Oryahovica

Горещ телефон
за сигнали