Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 стопанска година на 25 юли 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година - 2018/2019 г.

Търгът ще се проведе на 25.07.2018 г. от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  22/06/2018 , 16:40

с. Еленино

с. Козаревец

с. Козаревец

с. Хан Аспарухово

с. Петрово

с. Петрово

с. Петрово

с. Петрово

с. Лозен

с. Лозен

с. Лозен

с. Лозен

с. Лозен

с. Лозен

с. Лозен

с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец

с. Сладък кладенец

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Змейово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

с. Пъстрово

Горещ телефон
за сигнали