Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 11 декември 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за срок от 1 /една/ стопанска година - 2018/2019 г.

Търгът ще се проведе на 11 декември 2018 г. от 14:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  09/11/2018, 11:00

с.Преславен

Горещ телефон
за сигнали