Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 20 юли 2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд само на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от една стопанска година от 01.10.2023г. до 30.09.2024 г.

Търгът ще се проведе на 20 юли 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява на търга

село Арнаутито

село Бенковски

село Бенковски

село Братя Кунчеви

село Воденичарово

село Елхово

село Змейово

село Михайлово

село Михайлово

село Михайлово

село Оряховица

село Петрово

село Пшеничево

село Самуилово

село Сладък кладенец

село Стрелец

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали