Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 31 август 2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние, за срок от една стопанска година от 01.10.2023г. до 30.09.2024 г.

Търгът ще се проведе на 31 август 2023 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява на търга

с. Братя Кунчеви

с. Воденичарово

с. Елхово

с. Змейово

с. Ловец

с. Михайлово

с. Михайлово

с. Михайлово

с. Оряховица

с. Петрово

с. Преславен

с. Пшеничево

с. Самуилово

с. Сладък кладенец

с. Стрелец

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали