Търг за отдаване под наем на помещения на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД на 21 октомври 2022 г.

Размер на шрифта: A A A

„МЕРЕСЕВ” ЕООД гр. Стара Загора на основание Решение № 1671 от 20.04.2022 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 53-00-09 от 04.10.2022 г. на Управителя на „Мересев“ ЕООД, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните недвижими имоти:

Местонахождение Обект

Наем лв. без ДДС

1 гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ № 28, ет. 4 Офис помещение с площ от 25 кв.м 200.00 лв.
2 гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ № 28, ет. 1 Помещение с площ от 9 кв.м 200.00 лв.
3 гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ № 28, ет. 1 Склад с площ 4 кв.м 60.00 лв.
4 гр. Стара Загора, ул. „Георги С. Раковски № 80 Магазин в партерен етаж 80.85 кв.м 600.00 лв.
5 гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ № 28, ет. 4 Офис помещение с площ от 25 кв.м 200.00 лв.
6 гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ № 28, изток Складови помещения 300.00 лв.

Депозит за участие в търга е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, платими в лева по банков път по сметка BG81 СЕСВ 9790 1004 5509 01 ЦКБ АД или в брой в касата на дружеството, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Димчо Стаев“ № 28.

Търгът ще се проведе на 21.10.2022 г. от 10.00 ч. в Заседателната зала на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора, находяща се в гр. Стара Загора, ул. “Димчо Стаев” № 28. Повторен търг ще се проведе на 04.11.2022 г. от 10.00 ч. на същото място.

Тръжна документация може да бъде закупена до 16.00 часа на деня, предхождащ обявената дата за провеждане на търга в „Мересев“ ЕООД Стара Загора - Административна сграда ул. „Димчо Стаев“ № 28.

Срок за подаване на заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване - до 9.00 ч. на обявената дата за провеждане на търга в отдел „Деловодство“ на „Мересев“ ЕООД Стара Загора на горепосочения адрес.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на документация в присъствието на представител на „Мересев” ЕООД гр. Стара Загора

За повече информация на телефон: 0876 388 371

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали