Търг за отдаване под наем на водни обекти - язовири в Община Стара Загора и обекти частна общинска собственост на 20 септември 2016 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 септември 2016 година от 10:00 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 138.46 KB 22/08/2016, 16:47

 

Обявление за изменение на Заповед № 10-00-1781/22.08.2016 г. 199.96 KB 30/08/2016, 13:58

 

Скици язовир с. Михайлово 337.26 KB

20.09.2016 Mihailovo 1  20.09.2016 Mihailovo 2

 

Скици язовир с. Лясково и с. Малка Верея 430.65 KB

20.09.2016 Lyaskovo yazovir  20.09.2016 MVereya yazovir 

 

Сграда - млекопункт с. Малко Кадиево

20.09.2016 MKadievo mlekopunkt

 

 

Горещ телефон
за сигнали