Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 27 февруари 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе на 27 февруари 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява  25/01/2019, 11:30

 

Скици

Скица Обект № 1  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 2  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 3  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 4  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 5  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 6  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 7  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 8  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 9  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 10  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 11  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 12  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 13  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 14  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 15  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 16  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 17  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 18  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 19  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 20  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 21  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 22  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 23  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 24  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 25  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 26  25/01/2019 , 11:30

Скица Обект № 27  25/01/2019 , 11:30

Горещ телефон
за сигнали