Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 28 юни 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-нформационни елементи (РИЕ) на 28.06.2018г., от 10.00 часа, в Зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  29/05/2018 , 14:45

 

Скици

Скица Обект № 1  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 2  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 8  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 9  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 11  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 12  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 13  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 14  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 15  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 16  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 18  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 19  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 20  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 21  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 23  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 24  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 26  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 27  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 28  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 29  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 30  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 31  29/05/2018 , 14:45

Скица Обект № 32  29/05/2018 , 14:45

Обект № 3

Обект № 4

Обект № 5

Обект № 6

Обект № 7

Обект № 10

Обект № 17

Обект № 22

Обект № 25

Горещ телефон
за сигнали