Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 29 март 2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години.

Търгът ще се проведе на 29 март 2023 година от 10:00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“, бул. „Руски“ № 44, етаж 1, зала „Захарий Княжески“.

Обява на търга

Сити лайт - № 3

Сити лайт - № 4

Сити лайт - № 8

Сити лайт - № 10

Сити лайт - № 17

Сити лайт - № 23

Сити лайт - № 24

Сити лайт - № 26

Сити лайт - № 35

Сити лайт - № 36

Сити лайт - № 38

Сити лайт - № 41

Сити лайт - № 49

Сити лайт - № 73

Сити лайт - № 77

Сити лайт - № 78

Сити лайт - № 80

Сити лайт - № 82

Сити лайт - № 85

Билборд - № 41

Билборд - № 52

Билборд - № 78

Билборд - № 80

Билборд - № 81

Билборд - № 82

Билборд - № 107

Билборд - № 127

Билборд - № 128

Билборд - № 129

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали