Търг за отдаване под наем за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 01 март 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 01 март 2017 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 162.34 KB 06/02/2017, 15:42

 

   с. Воденичарово                                              с. Горно Ботево                                      с. Дълбоки

01.03 Vodenicharovo  01.03 GBotevo  01.03 GBotevo2  01.03 Dalboki

 

      с. Дълбоки                                                                                      с. Еленино

  01.03 Dalboki2  01.03 Elenino  01.03 Elenino2  01.03 Elenino3

 

                                        с. Елхово                                              с. Козаревец                   с. Ловец                                с. Малко Кадиево

01.03 Elhovo  01.03 Elhovo2  01.03 Kozarevec  01.03 Lovec  01.03 MKadievo

Горещ телефон
за сигнали