Търг за отдаване под наем за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури на 16 февруари 2017 г.

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински поземлени имоти под наем за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 16 февруари 2017 година от 09:30 часа в зала № 1 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява 159.14 KB 20/01/2017, 11:44

 

Допълнение към Заповедта за провеждане на търга 199.81 KB 06/02/2017, 14:45

 

                                                        с. Братя Кунчеви                                                             с. Воденичарово

16.02 BKunchevi  16.02 BKunchevi 2  16.02 BKunchevi 3  16.02 Vodenicharovo

 

с. Кирилово                             с. Колена                           с. Маджерито                      с. Оряховица                       с. Руманя

16.02 Kirilovo  16.02 Kolena  16.02 Madjerito  16.02 Oryahovica  16.02 Rumanya

Горещ телефон
за сигнали