Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински поземлени имоти на 07 април 2022 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински поземлени имоти за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 07 април 2022 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. 

Обява

с. Богомилово

с. Братя Кунчеви

с. Дълбоки

с. Еленино

с. Елхово

с. Калояновец

с. Кирилово

с. Колена

с. Ловец

с. Люляк

с. Люляк

с. Люляк

с. Лясково

с. Маджерито

с. Могила

с. Оряховица

с. Памукчии

с. Петрово

с. Плоска могила

с. Ракитница

с. Сладък кладенец

с. Хрищени

с. Хрищени

с. Хрищени

с. Яворово

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали