Търг за отдаване под наем за срок от 8 години на общински имоти - земеделски земи на 2 декември 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 8 години.

Търгът ще се проведе на 02 декември 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  02/11/2021 , 09:30

Обявление относно изваждане на обект № 3 от таблицата с имоти 10/11/2021

с. Горно Ботево

с. Змейово

с. Подслон

с. Пшеничево

с. Хан Аспарухово

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали