Търг за продажба на недвижими имоти на 19 септември 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 19 септември 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  17/08/2018,  16:04

№№ 1,2

№ 3

№ 4

№№ 5,6,7

№№ 8,9

№№ 10, 11,12

№№ 13,14,15

№№ 16,17

№№ 18,19,20

№№ 21, 22,23, 24

№№ 25,26,27,28,29,30, 31

№ 32

Обект № 33

№ 34

№ 35

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали