Търг за продажба на недвижими имоти на 20 юни 2018 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 20 юни 2018 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  21/05/20118, 16:00

Обект № 1

Обект № 2

Обекти № 3, 4 и 5

Обект № 6

Обект № 7

Обект № 8

Обект № 9

Обект № 10

Обект № 11

Обект № 12

Обект № 13

Обект № 14

Обект № 15

Обекти № 16, 17 и 18

Обект № 19

Обекти № 20 и 21

Обект № 22

Обект № 23

Обект № 24

Обект № 25

Обекти № 26, 27 и 28

Обекти № 29 и 30

Обекти № 31, 32 и 33

Обекти № 34, 35, 36 и 37

Обект № 38

Обекти № 39 и 40

Обекти № 41, 42 и 43

Обекти № 44 до № 50

Горещ телефон
за сигнали