Търг за продажба на недвижими имоти на 22 юли 2021 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 22 юли 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  22/06/2021 , 10:06

Обявление относно добавяне на обекти с № 32, 33 и 34 в таблицата с имоти за продажба 23/06/2021

 

 

Обект 1

Обект - 2,3,4,5,6,7,8,9,10

Обект - 11,12,13

Обект 14

Обект - 15,16,17

Обект - 18,19,20,21,22,23

Обект-24,25,26,27,28,29,31

Обект 32

Обект 33

Обект 34

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали