Търг за продажба на недвижими имоти на 24 април 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 24 април 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 22/03/2019, 14:30

Обява за изваждане на обект  27/03/2019 , 16:06

Обекти № 1, 2, 3, 4 и 5

Обект № 7

Обект № 8 и 9

Обект № 10 и 11

Обект № 12

Обект № 13

Обект № 14

Обект № 15 и 17

Обект № 16

Обект № 18

Обект № 19 и 20

Обект № 21, 22 и 23

Обект № 24, 25, 26, 27 и 28

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали