Търг за продажба на недвижими имоти на 24 юли 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 24 юли 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 26/06/2019,13:54

Обект № 1

Обект № 2

Обект № 3

Обекти № 4, 5

Обекти № 6,7,8

Обекти № 9, 10, 11, 12

Обекти № 13, 14

Обекти № 15, 16, 17, 18, 19

Обекти № 20, 21

Обекти № 22, 23

Обекти № 24, 25, 26, 27

Обекти № 28, 29, 30, 31, 32

Обект № 33

Обекти № 34, 35

Обекти № 36,37, 38,39

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали