Търг за продажба на недвижими имоти на 27 септември 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти.

Търгът ще се проведе на 27 септември 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 26/08/2019,16:24

Обект № 1

Обект № 2

Обект № 3

Обект № 4

Обекти № 5 и 6

Обект № 7

Обекти № 8 и 9

Обект № 10

Обект № 11

Обекти № 12,13,14,15

Обект № 16

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали