Търг за учредяване право на строеж в УПИ I в кв. 61 по план на с. Борилово за изграждане на ОСД - Кафе-аперитив и изграждане на 1 брой надземен гараж в кв. 9901 - "Възраждане" на 26 юни 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 26 юни 2019 година от 14:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  28/05/2019 , 16:23

Схема обект № 1 с. Борилово  28/05/2019 , 16:23

Скица обект № 2  28/05/2019 , 16:23

Обект № 1

Обект № 2

Горещ телефон
за сигнали