Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 1 брой надземен гараж - УПИ I3001, кв. 9901 и на 19 броя надземни гаражи - УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 412, гр. Стара Загора на 25 септември 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж.

Търгът ще се проведе на 25 септември 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява  23/08/2019, 14:08

Скица обект № 1  23/08/2019,14:08

Скица обект № 2  23/08/2019, 14:08

УПИ І3001, кв. 9901

УПИ ІІІжспг, кв. 412

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали