Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 19 броя надземни гаражи на 28 юни 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 19 броя надземни гаражи.

Търгът ще се проведе на 28 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  29/05/2019 , 09:50

Скица  29/05/2019 , 09:50

УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 412 по ПУП на гр. Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали