Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 19 броя надземни гаражи на 28 юни 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 19 броя надземни гаражи.

Търгът ще се проведе на 28 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  29/05/2019 , 09:50

Скица  29/05/2019 , 09:50

УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи, кв. 412 по ПУП на гр. Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали