Търг за учредяване право на строеж за изграждане на 27 броя надземни гаражи на 27 юни 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на 27 броя надземни гаражи.

Търгът ще се проведе на 27 юни 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

 

Обява  29/05/2019 , 09:36

Скица  29/05/2019 , 09:36

УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи, кв 96 по ПУП на гр. Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали