Търгове за отдаване под наем на РИЕ на 30 и 31 март 2016 година

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява на 30.03.2016 год. от 10 ч. в Зала № 1 публичен търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост, за разполагане на РИЕ, съгласно Приложение № 1.

Община Стара Загора обявява на 31.03.2016 год. от 10 ч. в Зала № 1 публичен търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост, за разполагане на РИЕ, съгласно Приложение № 2.

Заповед № 10-00-433/16.03.2016 г. за изваждане от ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 на позиции с поредни номера: № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. 149.83 KB 16/03/2016, 17:17

Обява 86.43 KB 02/03/2016, 11:07

Приложение № 1 163.28 KB 02/03/2016, 11:07

Приложение № 2 167.94 KB 02/03/2016, 17:26

Скици към Приложение № 1

Скици към Приложение № 2

Scan 1   Scan 2

Горещ телефон
за сигнали