Търгове за отдаване под наем на РИЕ на 30 и 31 март 2016 година

Размер на шрифта: A A A

 

Община Стара Загора обявява на 30.03.2016 год. от 10 ч. в Зала № 1 публичен търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост, за разполагане на РИЕ, съгласно Приложение № 1.

Община Стара Загора обявява на 31.03.2016 год. от 10 ч. в Зала № 1 публичен търга с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост, за разполагане на РИЕ, съгласно Приложение № 2.

Заповед № 10-00-433/16.03.2016 г. за изваждане от ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 на позиции с поредни номера: № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. 149.83 KB 16/03/2016, 17:17

Обява 86.43 KB 02/03/2016, 11:07

Приложение № 1 163.28 KB 02/03/2016, 11:07

Приложение № 2 167.94 KB 02/03/2016, 17:26

Скици към Приложение № 1

Скици към Приложение № 2

Scan 1   Scan 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали