Транспорт, чистота и екология

Йордан Николов

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272
Два дни събират опасни битови отпадъци в мобилни…

Два дни събират опасни битови отпадъци в мобилни пунктове в Стара Загора

За пета поредна година Община Стара Загора и фирма „БалБок Инженеринг“ АД организират кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Два дни ще продължи приемането на отпадъците с опасни свойства - на 13 май (петък) от 10.00 часа до 16.00 часа, на паркинга на парк „Артилерийски“ (от страната на ул. „Одринска епопея“), както и на 14…

Започват дейности по повдигане короните на дърветата в…

Започват дейности по повдигане короните на дърветата в Стара Загора

Eкипи на звено "Озеленяване и комунални дейности" към община Стара Загора започват дейности по повдигане короните на дърветата в целия град. Целта е клоните и листата на дърветата да не възпрепятстват безопасното движение на хора и автомобили, както и добрата видимост на пътни знаци и светофарни уредби. Община Стара Загора…

Иновативни „кучемати“ заработиха в Стара Загора

Иновативни „кучемати“ заработиха в Стара Загора

От днес в Стара Загора са поставени и работят вендинг машини, които срещу празна пластмасова бутилка дават порция храна за домашния любимец. Иновативната придобивка беше представена от зам.-кметът Йордан Николов. “Целта е гражданите да събират разделно опаковките и същевременно ги насочим да обичат животните“, каза по време на демонстрациятаНиколов. Кучематите…

Без „Зелена зона“ в Стара Загора по време…

Без „Зелена зона“ в Стара Загора по време на празничните дни през май

Паркирането в границите на „Зелена зона“ в Стара Загора ще бъде без заплащане на 2 май. На 3 (вторник) зоната ще работи с обичайното си работно време – от 8:00 часа до 18:00 часа. Старозагорците и гостите на града ще могат да паркират в границите на „Зелена зона“ без да…

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „КАРКО ЛОГИСТИКС“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства ( ИУМПС) “ в имот № 68850.139.35 по…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - ПЕТЬО ГОСПОДИНОВ и ГОСПОДИН ГОСПОДИНОВ

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради“ в имот с идентификатор 72165.505.1885, землище на с. Сулица, общ.…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „СРЕДНА ГОРА“ АД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Пълно оползотворяване на производствен отпадък“ в имот № 68850.522.5201 по кадастралната карта на гр. Стара Загора,…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - Стефан Калчев

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА“ в поземлен имот…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали