Транспорт, чистота и екология

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272

4 автомобила, излезли от употреба, бяха принудително премахнати от паркинги и междублокови пространства в Стара Загора

Четири автомобила, които са излезли от употреба, бяха принудително премахнати днес от междублокови пространства и общински паркинги в Стара Загора. Всички са били включени в процедура по преместване от държавна или общинска собственост, съгласно установения надлежен ред. На собствениците са връчени предписания за доброволно отстраняване. „Забелязва се тенденция за все…

Допълнителни автобуси в Стара Загора за Задушница

За нормалното транспортно обслужване на гражданите за възпоменанието “Задушница” на 06.03.2021 год./събота/ общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози” ЕООД ще осигури допълнителни автобуси до Гробищните паркове, както следва: Линия № 17 – кв. „Три чучура – север” – Гробищен парк: •         от 06:17 часа до 13:00 часа, интервал на движение…

Обновяват визията на кръговите кръстовища на бул."Славянски" в Стара Загора

С изцяло нова аранжировка са двата тревни острова на кръговите кръстовища, намиращи се на бул.“Славянски“ в Стара Загора. В момента екипите на звено „Озеленяване и комунални дейности“ работят по изграждането на формата на цветя от двете страни на пътното платно. За създаването на красивите форми са използвани комбинации от храстовидна…

Промяна в разписанието на обществения транспорт в Община Стара Загора на 3 март

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града, че на празничния 3 ти март, вътрешноградските автобусни и тролейбусни линии на обществения транспорт ще се осъществява по обичайния си маршрут с неделно разписание. Изключение прави автобусна линия №51, която ще се изпълнява със съботно разписание.

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за третиране на отпадъци от черни и цветни метали, отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло“ в  поземлен имот с…

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици - бройлери до 40 000 бр."

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на птицеферма за интензивно отглеждане на птици – бройлери до 40 000 бр.“ в  поземлен имот с идентификатор 77476.86.10,  по кадастралната карта…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "ЕКОР" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка“ в имот с идентификатор 68850.517.1046 в гр.…

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на автомивка със сондажен кладенец"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автомивка със сондажен кладенец“ в  поземлен имот с идентификатор 77476.54.67, в землището на с.Хрищени, общ.Стара Загора, с възложител „ПЕТРОЛ ЕНЕРДЖИ“…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали