Транспорт, чистота и екология

Йордан Николов

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272
Промяна в разписанието на вътрешноградските  автобусни и тролейбусни…

Промяна в разписанието на вътрешноградските автобусни и тролейбусни линии

Община Стара Загора уведомява жителите и гостите на града ни, че считано от 15.09.2022 год. /четвъртък/, вътрешноградските автобусни и тролейбусни линии ще се изпълняват съгласно утвърдените маршрутни разписания за работни, учебни дни.

Община Стара Загора се включва в кампанията „Да…

Община Стара Загора се включва в кампанията „Да изчистим България заедно“

И тази година, Община Стара Загора подкрепя националната кампания „Да изчистим България заедно”, която ще се реализира на 17 септември (събота). Служителите на общинската администрация ще дадат своя принос за приветливостта на част от най-големия парк в града – „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото), както и ще освежат и направят оборка в…

Временна светофарна уредба регулира кръстовището на булевардите„Руски“ и…

Временна светофарна уредба регулира кръстовището на булевардите„Руски“ и „Ген. Столетов“

До отстраняване на щети, нанесени от токов удар по време на бурята в Стара Загора, кръстовището на булевардите „Ген. Столетов“ и „Руски“ е с временна светофарна сигнализация.

Обявления

Обявление за публикуван проект "График за движение на влаковете през 2023 г." на страницата на "БДЖ - пътнически превози"ЕООД

Община  Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете  през 2023 г.“. За да се подготви максимално добро разписание, както и в случай че имате становище по приложения проект, моля да предоставите същото на e-mail: [email protected]

Обществен достъп до доклад за безопасност за разрешаване експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал - „ОЙРОЛОГ“ ЕООД

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), обявява: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3 ЗООС за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 ЗООС за разрешаване експлоатацията на предприятие…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „СУБИНО“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ОЧЦМ, ИУМПС, ИУЕЕО и НУБА“ в УПИ II-149, кв. 32 по плана на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали