Транспорт, чистота и екология

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272

Започна облагородяването на пространството около паметника на Васил Левски в Стара Загора

В ход са първите дейности, с които ще бъде облагородено пространството около паметника на Васил Левски в Стара Загора. „Започнахме с подмяна на растителността, в близост до монумента“, уточни Николай Стоев, началник на общинското звено „Озеленяване и комунални дейности“. Тази седмица служители на звеното ще засадят туя, от вида „Ауреа…

Нови опции предлага мобилното приложение за градския транспорт в Стара Загора

Гражданите и гостите на Стара Загора могат да използват възможността за закупуване на електронен билет чрез мобилното приложение. Той се активира в момента на качване в превозното средство и важи за 60 мин, което означава, че може да бъде използвано на повече от една линия на градския транспорт. Необходимо е…

Променят автобусните разписания по време на грипната ваканция в Стара Загора

Във връзка с обявената грипна ваканция на учениците в Стара Загора - „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД преминава на неучебно разписание за периода 31.01-07.02.2020г., включително. Тролейбусна линия № 2 ще се движи с разписание за неучебен работен ден. Курсовете по линия 44 - 12:40 „Самара 3 – с. Кирилово“ и…

Обявления

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - Иван Динчев Велев

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/,…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "СтоНик Ауто" ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Казанка“ в поземлен имот с идентификатор…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „Медина Мед“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане/разширение на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили в съществуваща сграда “ в УПИ I, кв. 2, имот…

Горещ телефон
за сигнали