Транспорт, чистота и екология

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, чистота и екология

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 600 272

Снеговалежът в Стара Загора не създаде проблеми

 Няма затруднения при придвижването на автомобили и автобуси на градския транспорт в община Стара Загора след падналия сняг, обобщи ресорният зам.-кмет Йордан Николов. Не е съобщено и за нарушено електрозахранване в малките населени места, стана ясно още от думите му. През изминалото денонощие на Горещия телефон не са постъпили сигнали…

Променя се разписанието на няколко тролейбусни линии в Стара Загора

Община Стара Загора напомня на пътуващите граждани да спазват висока лична хигиена при пътуване, както и да се информират своевременно за актуалните маршрутни разписания на градския и междуградския транспорт.  

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „АВТОМИВКА КАРХЕР“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор № 68850.502.530 в гр. Стара Загора, облaст Стара Загора с възложител „АВТОМИВКА…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Медина Мед“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за студен регенерат на гуми за тежкотоварни автомобили“ в УПИ I, кв. 2…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „СтоНик АУТО“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „БГ РЕЦИКЛИНГ“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Добавяне на нова площадка с кодове и дейности в контекста на действащ регистрационен документ, с предмет на дейност производство на бетонови…

Горещ телефон
за сигнали