Транспорт, обществен ред, екология и чистота

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, обществен ред, екология и чистота

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 918 655, 600 272

Над 2 тона отпадъци от хартия събра старозагорско училище

Победителите в кампанията „Хартиена война” за събиране на хартиени отпадъци получиха днес своите награди. Кампанията, организирана от Община Стара Загора и „Екоколект“ АД, се проведе от 19 до 30 ноември.  

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН ЗА СИГНАЛИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 19 – 22 НОЕМВРИ 2018 Г.

На безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37, от 19 до 22 ноември, са отчетени около 140 сигнала. Граждани са информирали за над 50 неправилно паркирани МПС в града.  

Информационен бюлетин на Горещ телефон за сигнали на Община Стара Загора 12 – 15 ноември 2018 г.

На безплатния Горещ телефон на Община Стара Загора - 0800 157 37, от 12 до 15 ноември, са отчетени около 130 сигнала. Граждани са информирали за над 50 неправилно паркирани МПС в града. За бездомни кучета е съобщено в района на Универсалния магазин, както и около Гробищния парк. 

Обявления

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 30.11.2018

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разширение на действаща площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства,…

Уведомление за инвестиционно предложение "Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец ТК-1 "АТЗ Прожект - Хрищени"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение Водовземане от подземни води чрез изграждане на един нов тръбен кладенец ТК-1 „АТЗ Прожект - Хрищени“ с дълбочина до 35 м за противопожарно водоснабдяване в…

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за водоснабдяване на Ферма за патици в с. Памукчии, община Стара Загора"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от съществуващ тръбен кладенец за водоснабдяване на Ферма за патици в с. Памукчии, община Стара Загора, област Стара Загора“ с възложител…

Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от каптиран извор за водоснабдяване на Ферма за патици в с. Хрищени, община Стара Загора“

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от каптиран извор за водоснабдяване на Ферма за патици в с. Хрищени, община Стара Загора“ с възложител „БИ ЕС БЕКС“ ООД ,…

Горещ телефон
за сигнали