Транспорт, обществен ред, екология и чистота

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, обществен ред, екология и чистота

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 918 655, 600 272

Няма непосредствена опасност за здравето на населението в община Стара Загора след пожара в ТЕЦ „Марица Изток“

Във връзка с настъпилия пожар на 24 юни на територията на ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД, кметът на Стара Загора Живко Тодоров получи уверение от директора на РИОСВ – Стара Загора д-р Петя Папазова, че няма непосредствена опасност за здравето на населението в общината. Извършено е замерване за качеството на…

Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора

Понеделник 17.06.2019 год. 1 ул. „Генерал Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“ 2 ул. „Д-р Т. Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Св. Княз Борис“ 3 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 4 ул. „Княз А. Батенберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул.…

Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 27.05.2019 год. до 31.05.2019 год.

Понеделник 27.05.2019 год. 1 ул. „Генерал Делчев“ от ул. „Кап. Петко войвода“ до ул. „Армейска“ 2 ул. „Армейска“ от ул. „Мусала“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 6 ул. „Св. Княз Борис“ от ул. „Армейска“ до бул. „Цар Симеон Велики“ 4 ул. „Дравска епопея“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул.…

Обявления

Проект „График за движение на влаковете за периода 2019/2020 г. на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е публикуван за обществено обсъждане

Община Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете за периода 2019/2020 г.“. Окончателното обсъждане на Графика за движение на влаковете, предвидено в Закона за железопътния транспорт се организира от ДП „НК Железопътна инфраструктура“, сe провежда…

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - /ЛУКОЙЛ България“ ЕООД/

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изменение на количествата съхранявани опасни химични вещества в пласментно – снабдителна /ПСБ/ Стара Загора, а именно увеличаване количествата…

Уведомление за инвестиционно предложение - "Зара - Газ" ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан – монтиране на два подземни резервоара за пропан-бутан“ на територията на  Петролна база…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - /"СИ ПИ ЕЙ КЕМ" ООД/

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с цел водоснабдяване /поливане/ на тревни площи“ в поземлен имот с идентификатор 04738.92.28, землището…

Горещ телефон
за сигнали