Транспорт, обществен ред, екология и чистота

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, обществен ред, екология и чистота

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 918 655, 600 272

Доставиха две нови машини за почистване на обществените зони в Стара Загора

Демонстрация на новите комунални машини за почистване и миене на площадното пространство и пешеходната част на бул. „Цар Симеон Велики“, както и парковете бе направена днес в Стара Загора. Марката на почистващите съоръжения е „Керхер“, с прикачен инвентар, като имат по 3 четки и възможност за чистене с различни обороти…

Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора за периода от 11.02.2019 г. до 15.02.2019 г.

Понеделник 11.02.2019 год. 1 ул. „Генерал  Столетов“ от ул. „Мусала“ до бул. „Руски“ 2 ул. „Д-р Тодор Стоянович“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 3 ул. „Иван Гарванов“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар Калоян“ 4 ул. „Княз Ал.  Батенберг“ от ул. „Генерал Столетов“ до ул. „Цар…

Община Стара Загора сключва споразумение с Агенция Пътна инфраструктура за премахване на винетните такси до Тракийския университет и село Богомилово

Община Стара Загора ще сключи споразумение с Агенция Пътна инфраструктура за премахване на винетните такси за пътуващите до Тракийския университет и село Богомилово, община Стара Загора. Това съобщи днес кметът на Стара Загора Живко Тодоров,  по време на съвместна пресконференция с директора на Областно пътно управление Илия Златев и ресорния…

Възстановяват движението на обществения транспорт по рехабилитирания участък на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ и подходите към него

Във връзка с успешно извършената реконструкция на надлез над ЖП линия и бул. „Славянски“, на 04.02.2019 г. се възстановява движението на превозните средства,  обслужващи обществения транспорт - по бул. „Св. Патриарх Евтимий“ (в участъка южно от ул. „Братя Жекови“ – надлез над ЖП линия), бул. „Славянски“ и подходите към него.…

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение - "СИ ПИ ЕЙ КЕМ" ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на проучвателно-експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи в прилежащи терени на ПИ с идентификатор 04738.92.28“ – с.Богомилово,…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 12.04.2019 /"АТЗ Прожект" ЕООД/

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез един нов тръбен кладенец за противопожарно водоснабдяване и технологични нужди в имот…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 27.03.2019 /"ЕКО БГ - СЖП" ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове, в имот № 057001, с. Стрелец, общ. Стара Загора“ с възложител „ЕКО…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „РУСКОВ АУТО“ ЕООД , гр. Стара Загора

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, и автосервизни дейности…

Горещ телефон
за сигнали