Транспорт, обществен ред, екология и чистота

Йордан Петров Николов

заместник-кмет Транспорт, обществен ред, екология и чистота

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 655, 918 655, 600 272

Безплатен транспорт за старозагорци по повод честванията на 142 години от Шипченската епоея

На 24 август почитаме годишнината от епичните боеве и 85 години от откриването на Паметника на Свободата. Програмата започва в 7.45 часа с Панахида в памет на загиналите. Началото на официалната част ще бъде в 12.00 часа.

Обявления

Уведомление за инвестиционно предложение - "БГ РЕЦИКЛИНГ" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци, заедно със съоръжение за производство на бетонови изделия“ в поземлен имот с идентификатор…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - Индустриална зона „Загоре"

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Индустриална зона „Загоре“, обхващаща следните имоти: УПИ I-1572, кв. 16, УПИ II-1574, кв. 32 по плана…

Уведомление за инвестиционно предложение - "ЗАРА ГАЗ“ ООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на инсталация за получаване, съхранение и експедиция на пропан-бутан в съществуваща Петролна база (монтиране на 2 броя подемни резервоари за пропан-бутан,…

Проект „График за движение на влаковете за периода 2019/2020 г. на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД е публикуван за обществено обсъждане

Община Стара Загора информира жителите и гостите на града за предоставения от „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД проект „График за движение на влаковете за периода 2019/2020 г.“. Окончателното обсъждане на Графика за движение на влаковете, предвидено в Закона за железопътния транспорт се организира от ДП „НК Железопътна инфраструктура“, сe провежда…

Горещ телефон
за сигнали