Издаване на Карта за ползване на предплатено локално паркиране на лек автомобил в границите на „Зелена зона" на територията на община Стара Загора

 

Описание на услугата 61.85 KB

Заявление 621.37 KB 

Декларация, че заявителят че не ползва и не е отдал под наем гаражна клетка или място за паркиране в урегулирания поземлен имот, където е посочил постоянния или настоящия си адрес и не е променял предназначението на такова помещение

Документи, които се прилагат към заявлението: 
- Копие от лична карта;
- Копие от регистрационния талон на автомобила /част І/;
- Копие от нотариален акт на жилищния имот;
- Декларация, че заявителят че не ползва и не е отдал под наем гаражна клетка или място за паркиране в урегулирания поземлен имот, където е посочил постоянния или настоящия си адрес и не е променял предназначението на такова помещение.
 
*Когато автомобилът не е собственост на лицето, е нужно да се предостави копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.
** Когато имотът не е собственост на лицето, е нужно да се предостави копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.
 
 
Срок за предоставяне на услугата: 15 работни дни
 
Такса:
Таксата за платено локално паркиране на лични автомобили, разрешено по реда на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора собствениците или ползватели на МПС заплащат годишна абонаментна такса за първи автомобил - 60.00 лв., а за втори - 120.00 лв.
 
Таксата се заплаща при получаване на картата.
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 

Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- други документи, които се изискват в описанието на услугата

Подаване на заявление по стопанска политика по електронен път

 

 

Горещ телефон
за сигнали