Съгласуване на маршрутно разписание за автобусна линия

Размер на шрифта: A A A

Описание на услугата 57.71 KB

Заявление 549.96 KB

Документи, които се прилагат към заявлението:
- Копие от лицензия за извършване на обществен превоз на пътници
- Копие от договора за специализиран превоз
- Маршрутно разписание

Срок за предоставяне на услугата: 10 работни дни

Такса: няма

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

 

 

Горещ телефон
за сигнали