Цени на абонаментни карти

Пунктове за продажба на абонаментни карти

  Работно време в работни дни

гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 1

06:00 до 19:00 часа

гр. Стара Загора, Обръщало кв. "Железник" 

07:00 до 15:30 часа

гр. Стара Загора, бул. "Свети Патриарх Евтимий“ № 81

06:00 до 19:00 часа

 

Цена на билета и месечните абонаментни карти
за пътуване във вътрешноградски транспорт 

в сила от 01.02.2024 г.

Цени на билети и абонаментни карти,
предлагани от "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

Продукт Цена в лева
     
1. Билети за пътуване във вътрешноградски транспорт:  
  Билет за еднократно пътуване без право на прекачване  1.50
  Билет за неограничен брой пътувания в рамките на 30 минути  1.60
  Билет за неограничен брой пътувания в рамките на 60 минути  2.00
  Билет за неограничен брой пътувания в рамките на 120 минути  2.50
  Билет за нередовен пътник, даващ право на пътуване до края на маршрута на превозното средство 10.00
  Пакет от 10 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител 14.00
  Пакет от 30 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител 39.00
  Пакет от 60 броя билети, без право на прекачване, заредени на електронен носител 72.00
  Пакетите електронни билети са валидни 6 месеца от датата на закупуване  
     
2. Абонаментни карти на електронен носител за неограничен брой пътувания:  
  Неперсонализирана за цяла градска мрежа за един месец 90.00
  Персонализирана за цяла градска мрежа за един месец  60.00
  Дневна карта (важаща 24 часа) за цяла градска мрежа 5.00
  Цяла градска мрежа за 10 календарни дни  35.00
  Цяла градска мрежа за 15 календарни дни 49.00
  Персонализирана за цяла градска мрежа за една година 365.00
     
3. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за учащи за неограничен брой пътувания:  
  Цяла градска мрежа за един месец 30.00
     
4. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за пенсионери за неограничен брой пътувания:  
  Цяла градска мрежа за един месец 30.00
     
5.

Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за хора с трайни увреждания над 70.99 % за неограничен брой пътувания:

 
  Цяла градска мрежа за един месец 45.00

 

Цена на месечните абонаментни карти
след намаление за отделните потребители
по решение на Общински съвет Стара Загора

в сила от 01.02.2024 г.

№  КАРТА Цена в лева
     
1. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за учащи за неограничен брой пътувания:  
  Цяла градска мрежа за един месец 5.00 
 
Цяла градска мрежа за три месеца
15.00
  Картите се предоставят на учащи, в учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора  
     
2. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за пенсионери за неограничен брой пътувания:  
  цяла градска мрежа за един месец 22.00
  цяла градска мрежа за един месец за лица над 68 год. с размер на пенсията до 580 лв. 12.00
  цяла градска мрежа за един /три/ месеца за лица над 75 год. с размер на пенсията до 580 лв. безплатна
  цяла градска мрежа за един /три/ месеца за лица над 80 год. безплатна
  пакет от 10 билета за един месец за лица над 65 год. с размер на пенсията до 580 лв. 5.00
  пакет от 30 билета за три месеца /по 10 билета на месец/ за лица над 65 год. с размер на пенсията до 580 лв. 15.00
  Картите се предоставят на пенсионери с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора  
     
3. Персонализирани абонаментни карти на електронен носител за хора с трайни увреждания за неограничен брой пътувания:  
  цяла градска мрежа за един месец за лица с трайни увреждания над 70.99 % с размер на пенсията до 580 лв.  25.00
  Картите се предоставят на хора с увреждания  с постоянна адресна регистрация в гр. Стара Загора  

 

Цена на месечните абонаментни карти
за неограничен брой пътувания  с намаление до населените места
разположени на територията на Община Стара Загора

в сила от 01.02.2024 г.

  Редовна цена на персонализирана месечна абонамента карта
Преференциална цена на месечна абонаментна карта за учащи
Преференциална цена на месечна абонаментна карта за пенсионери
Арнаутито 70.00 14.00 28.00
Бенковски 1.00 0.20 0.40
Богомилово 55.00 11.00 22.00
Борилово 82.00 16.40 32.80
Борово 1.00 0.20 0.40
Братя Кунчеви 110.00 22.00 44.00
Бъдеще 1.00 0.20 0.40
Воденичарово 1.00 0.20 0.40
Горно Ботево 96.00 19.20 38.40
Горно Ботево /Автогара/  1.00 0.20 0.40
Дълбоки 82.00 16.40 32.80
Еленино 55.00 11.00 22.00
Елхово 96.00 19.20 38.40
Загоре 55.00 11.00 22.00
Змейово 55.00 11.00 22.00
Казанка 110.00 22.00 44.00
Калитиново 69.00 13.80 27.60
Калояновец 82.00 16.40 32.80
Калояновец /Автогара/ 75.00 15.00 30.00
Кирилово 69.00 13.80 27.60
Козаревец 1.00 0.20 0.40
Колена 69.00 13.80 27.60
Ловец 65.00 13.00 26.00
Лозен 110.00 22.00 44.00
Люляк 96.00 19.20 38.40
Лясково 69.00 13.80 27.60
Маджерито 55.00 11.00 22.00
Малка Верея 55.00 11.00 22.00
Малко Кадиево 69.00 13.80 27.60
Михайлово 1.00 0.20 0.40
Могила 55.00 11.00 22.00
Ново село 82.00 16.40 32.80
Оряховица 96.00 19.20 38.40
Остра могила 96.00 19.20 38.40
Памукчии 80.00 16.00 32.00
Петрово 80.00 16.00 32.00
Плоска могила 96.00 19.20 38.40
Плоска могила /Автогара/ 50.00 10.00 20.00
Преславен 69.00 13.80 27.60
Пряпорец 69.00 13.80 27.60
Пъстрово 110.00 22.00 44.00
Ракитница 82.00 16.40 32.80
Ракитница /Автогара/ 1.00 0.20 0.40
Руманя 110.00 22.00 44.00
Сладък кладенец 110.00 22.00 44.00
Старозагорски бани 82.00 16.40 32.80
Стрелец 80.00 16.00 32.00
Сулица 82.00 16.40 32.80
Хан Аспарухово 1.00 0.20 0.40
Християново 69.00 13.80 27.60
Християново /Автогара/ 70.00 14.00 28.00
Хрищени 55.00 11.00 22.00
Картите се предоставят на учащи, в учебните заведения разположени на територията на гр. Стара Загора и на пенсионери с постоянна адресна регистрация в съответното населено място.

 

Цена на месечните карти с пакет от 10 билета
с 60% намаление до населените места
разположени на територията на Община Стара Загора

в сила от 01.02.2024 година

  Редовна цена
Цена за
пенсионери
Богомилово 19.20 7.68
Борилово 28.80 11.52
Братя Кунчеви 38.40 15.36
Горно Ботево 33.60 13.44
Дълбоки 28.80 11.52
Еленино 19.20 7.68
Елхово 33.60 13.44
Загоре 19.20 7.68
Казанка 38.40 15.36
Калитиново 24.00 9.60
Калояновец 28.80 11.52
Кирилово 24.00 9.60
Колена 24.00 9.60
Лозен 38.40 15.36
Люляк 33.60 13.44
Лясково 24.00 9.60
Маджерито 19.20 7.68
Малка Верея 19.20 7.68
Малко Кадиево 24.00 9.60
Могила 19.20 7.68
Ново село 28.80 11.52
Оряховица 33.60 13.44
Остра могила 33.60 13.44
Плоска могила 33.60 13.44
Преславен 24.00 9.60
Пряпорец 24.00 9.60
Пъстрово 38.40 15.36
Ракитница 28.80 11.52
Руманя 38.40 15.36
Сладък кладенец 38.40 15.36
Старозагорски бани 28.80 11.52
Сулица 28.80 11.52
Християново 24.00 9.60
Хрищени 19.20 7.68
Картите се предоставят на пенсионери с постоянна адресна регистрация в съответното населено място.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали