Цени на абонаментни карти

Пунктове за продажба на абонаментни карти

 

работно време

гр. Стара Загора, бул. "Руски" № 1

06:00 до 19:00 часа

гр. Стара Загора, Обръщало кв. "Железник" 

06:00 до 19:00 часа

гр. Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" № 94

/бивша спирка "Алана"/

1 пункт - 06:00 до 19:00 часа

2 пункт - 07:00 до 11:00 часа

                 14:30 до18:00 часа

 

Цена на месечните абонаментни карти за пътуване във вътрешноградски транспорт

Цени на билети и на основни абонаментни карти, предлагани от "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД 

 

Продукт
Цена в лева
Редовен билет 1,00
Абонаментни карти  
Месечна абонаментна карта за една линия 32,00
Месечна абонаментна карта за две линии 41,00
Месечна абонаментна карта за ЦГМ 50,00
Месечна абонаментна карта - ученическа за една линия 22,40
Месечна абонаментна карта - ученическа за две линии  28,70
Месечна абонаментна карта - ученическа за ЦГМ 35,00
Месечна абонаментна карта - пенсионерска за една линия 25,60
Месечна абонаментна карта - пенсионерска за две линии 32,80 
Месечна абонаментна карта - пенсионерска за ЦГМ  40,00 
 

Цена на месечните абонаментни карти след намаление за отделните потребители 

 
№  КАРТА цена лв.
     
1. РЕДОВНА КАРТА  
  една линия за един месец 32,00 
  две линии за един месец 41,00
  цяла градска мрежа за един месец 50,00
     
2. УЧЕНИЧЕСКА КАРТА  
  една линия за един месец 10,00
  една линия за три месеца 30,00
  две линии за един месец 15,00
  цяла градска мрежа за един месец 22,00
     
3. ПЕНСИОННА КАРТА  
  една линия за един месец 15,00
  две линии за един месец 24,00
  цяла градска мрежа за един месец 30,00
  една линия за един месец за лица над 68 г. с размер на пенсията до 300 лв. 10,00
  пенсионери над 80 г. за една линия за един месец 0,00
  пенсионери над 80 г. за една линия за три месеца 0,00
  пенсионери над 65 г. с пенсия до 300 лв. за 10 еднопосочни пътувания за 1 месец за ЦГМ 3,00
  пенсионери над 65 г. с пенсия до 300 лв. за 10 еднопосочни пътувания за ЦГМ годишна 12,00
     
4. ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ  
  една линия за един месец за лица с трайни увреждания над 71% с размер на пенсията до 300 лв.

15,00

 

Цена на месечните абонаментни карти до населените места разположени на територията на Община Стара Загора

 

Редовна цена

Цена за учащи и пенсионери

Арнаутито 75,00 37,50
Бенковски 60,00 30,00
Богомилово 35,00 17,50
Борилово 60,00 30,00
Борово 75,00 37,50
Братя Кунчеви 75,00 37,50
Бъдеще 50,00 25,00
Воденичарово 75,00 37,50
Горно Ботево 60,00 30,00
Дълбоки 56,00 28,00
Еленино 40,00 20,00
Елхово 70,00 35,00
Загоре 40,00 20,00
Змейово 35,00 17,50
Казанка 75,00 37,50
Калитиново 50,00 25,00
Калояновец 50,00 25,00
Кирилово 45,00 22,50
Козаревец 92,00 46,00
Колена 50,00 25,00
Ловец 70,00 35,00
Лозен 75,00 37,50
Люляк 60,00 30,00
Лясково 50,00 25,00
Маджерито 40,00 20,00
Малка Верея 40,00 20,00
Малко Кадиево 45,00 22,50
Михайлово 88,00 44,00
Могила 40,00 20,00
Ново село 50,00 25,00
Оряховица 65,00 32,50
Остра могила 60,00 30,00
Памукчии 50,00 25,00
Петрово 60,00 30,00
Плоска могила 70,00 35,00
Подслон 75,00 37,50
Преславен 50,00 25,00
Пряпорец 56,00 28,00
Пшеничево 60,00 30,00
Пъстрово 85,00 42,50
Ракитница 56,00 28,00
Руманя 85,00 42,50
Самуилово - -
Сладък кладенец 80,00 40,00
Старозагорски бани 50,00 25,00
Стрелец 75,00 37,50
Сулица 56,00 28,00
Хан Аспарухово 75,00 37,50
Християново 45,00 22,50
Хрищени 40,00 20,00
Яворово 75,00 37,50

 

Цена на месечните абонаментни карти за 10 пътувания с 60% намаление до населените места разположени на територията на Община Стара Загора

в сила от 01.03.2017 година

 

Редовна цена

Цена за пенсионери

Арнаутито 25,00 10,00
Бенковски 30,00 12,00
Богомилово 13,00 5,20
Борилово 20,00 8,00
Борово 25,00 10,00
Братя Кунчеви 28,00 11,20
Бъдеще 18,00 7,00
Воденичарово 35,00 14,00
Горно Ботево 23,00 9,20
Дълбоки 20,00 8,00
Еленино 14,00 5,60
Елхово 26,00 10,40
Загоре 15,00 6,00
Змейово 15,00 6,00
Казанка 26,00 10,40
Калитиново 18,00 7,20
Калояновец 19,00 8,00
Кирилово 16,00 6,40
Козаревец 30,00 12,00
Колена 18,00 7,20
Ловец 25,00 10,00
Лозен 26,00 10,40
Люляк 21,00 8,40
Лясково 18,00 7,20
Маджерито 14,00 5,60
Малка Верея 14,00 5,60
Малко Кадиево 16,00 6,40
Михайлово 30,00 12,00
Могила 14,00 5,60
Ново село 19,00 7,60
Оряховица 23,00 9,20
Остра могила 21,00 8,40
Памукчии 18,00 7,00
Петрово 22,00 9,00
Плоска могила 26,00 10,40
Преславен 19,00 7,60
Пряпорец 18,00 7,20
Пшеничево 25,00 10,00
Пъстрово 31,00 12,40
Ракитница 17,00 7,00
Руманя 30,00 12,00
Сладък кладенец 29,00 11,60
Старозагорски бани 19,00 7,60
Стрелец 25,00 10,00
Сулица 20,00 8,00
Хан Аспарухово 20,00 8,00
Християново 16,00 6,40
Хрищени 14,00 5,60
Яворово 25,00 10,00

Горещ телефон
за сигнали