Център за подкрепа на личностното развитие Стара Загора

Адрес град Стара Загора, ул."Захарий Княжески" № 71, етаж 3

Телефон (042) 629 062

Факс (042) 638 698

Електронна поща  [email protected]

Интернет страница  http://cplr-stz.com/

 

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ СТАРА ЗАГОРА

 
Центърът за подкрепа за личностно развитие е общинско звено за реализация на общинската политика за обучение и възпитание на децата от Община Стара Загора чрез извънучилищни форми на работа.

Извънучилищните дейности на територията на Община Стара Загора  се осъществяваха до 2013 година от три отделни звена - Общински детски център, Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин” и Младежки дом.

От 2005 г. се изготвя и работи по Общински календар за детските и младежките дейности, целта на който е да обхване и систематизира дейността на структурите, занимаващи се с осмисляне на свободното време на децата и младежите. В отговор на интересите и потребностите на децата и младежите от общността в Община Стара Загора е създаден Центърът за наука, изкуство и култура - общинско звено, с решение на Общински съвет град Стара Загора № 761 /27.06.2013 година и променен с решение на Общински съвет от 28.07.2016 година в Център за подкрепа на личностното развитие.

От края на 2017 година от неговия състав е извадена Астрономическа обсерватория и обособена като самостоятелен ЦПЛР. Декември 2017 година центъра обогатява дейността си с кариерно ориентиране и консултиране на учениците от първи до дванадесети клас при избор на образование и професия, осмисля и ангажира свободното време на децата и младежите, провокира индивидуалните им способности и интереси.

В центъра се обучават над 600 деца и младежи от 6 до 22 години в 27 форми.

Директор на Център за подкрепа на личностното развитие - Златица Радева.

 

Направление „Изкуство и култура”


Школа „Живопис” – ръководител Тошо Стефанов

Школа „Приложни изкуства” – ръководител Юлия Славова

Школа „Малка пластика”- ръководител Слави Славов

ФА „Траянци” – ръководител Росица Христова

Школа за народни инструменти

  • Гайда – ръководител Павлин Паунов
  • Тамбура – ръководител Анна Минчева
  • Гъдулка – ръководител Начо Влайков

Школа „Латиноамерикански танци” – ръководител Деница Ганева

Вокална студия Траяна глас - ръководител Лиляна Дойчева

Танцова формация Хип – хоп – Александра Каличева

Мажоретен състав – спортни мажоретки – Деница Ганева

Мажоретен състав – парадни мажоретки – Деница Ганева

Експериментална театрална трупа Тези - ръководител Станислав Станев

Детска театрална школа „Талант“ -  ръководител Биляна Райнова

Литературен клуб „Без заглавие” - ръководител Мария Донева

 

Направление – наука и технологии


Провеждане на детски занимания в „Забавна астрономия” - ръководител Пенка Ганчева

Клуб Млад експериментатор - ръководител Марияна Стоянова

Клуб „БиоLoveя” и „Зелени човечета от Земята” - ръководител Асен Анастасов

Клуб „Забавна математика” – ръководител Динко Цвятков

 

Направление гражданско образование


Младежки общински съвет

Клуб Млад журналист - ръководител Розалина Карамалакова

Клуб Дебати - ръководител Станка Стойчева

Общински съвет на децата – ръководител Розалина Карамалакова

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали