Център за подкрепа на личностно развитие

Център за подкрепа за личностно развитие

Ръководител звено: Искра Иванова

Адрес: град Стара Загора, ул."Захари Княжески" № 71, етаж 3

Телефон (042) 629 062

Факс (042) 638 698
 
Интернет страница http://cnki-sz.com/ 

Центърът за подкрепа за личностно развитие обединява дейностите на Общински детски център, НАОП „Юрий Гагарин" и Младежки дом.

Горещ телефон
за сигнали